Tarikh Permohonan : 29/02/2024
  MAKLUMAT PEMOHON
* No.Kad Pengenalan : Tanpa "-"
* Nama :
* Jawatan :
* Taraf Jawatan :
* Jabatan :
* No.Telefon :
* Emel Rasmi Jabatan :
  MAKLUMAT SISTEM APLIKASI
* Sistem Aplikasi :
* Peringkat Akses :
* Justifikasi Keperluan Mengakses Sistem :
  MAKLUMAT PEGAWAI YANG DIGANTI
Nama Pegawai:
No.Kad Pengenalan :
 [ kembali ]
Sistem Ini Menggunakan Akses Sistem SSO
Hak Cipta Terpelihara © 2021 Bahagian Teknologi Maklumat
Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang